Izvor fotografije: Steelcase.com

Termini „hibridno“, „agilno“ i „fleksibilno“ su među najčešće korišćenim terminima u našoj industriji, ali se često koriste u pogrešnom kontekstu. Šta oni zapravo znače?

Pitali smo naše eksperte Irenu, Borjana i Bernardu, iz Tima za arhitekturu i dizajn, šta za njih predstavljaju ovi termini.

 

Fleksibilan rad

Fleksibilan rad je opisan kao način rada koji odgovara potrebama zaposlenih, na primer; fleksibilan početak i završetak posla od kuće. Ali, šta misle naši stručnjaci?

Irena

Tradicionalno, fleksibilan rad je nekim zaposlenima dao priliku da rade fleksibilnije u pogledu radnog vremena ili mesta rada. Više se radi o dogovoru sa zaposlenima da rad obavljaju po fleksibilnom radnom vremenu ili ponekad skraćenom radnom vremenu.

Borjan

Fleksibilan rad odnosi se na to kada se obavlja. Od početka pandemije, sve se više ljudi pita: „Kada je to vreme kada radim najproduktivnije?“ Zaposleni tako mogu prilagođavati posao svojim životnim stilovima, a ne obrnuto. Neke organizacije sada svojim ljudima daju potpunu slobodu, dozvoljavajući im da sami odaberu svoj obrazac rada – što ne znači nužno da rade između 09:00 i 17:00 h.

Fleksibilan rad treba da vam omogućiti da izaberete kada, gde i kako ćete raditi.

Izvor fotografije: Steelcase.com

Bernarda

Fleksibilan rad se više odnosi na politiku i protokole Odeljenja ljudskih potencijala vezanih ugovorima. Dakle, fleksibilan rad ustvari gleda na tipičan radni dan od 09-17 h što vam omogućava da organizujete svoje radno vreme van tog vremenskog okvira. Mnogi zaposleni mogu odabrati svoje radno vreme, što im omogućava da izbalansiraju svoje poslovne i kućne obaveze.

 

Agilni rad

Agilan rad predstavlja sposobnost brzog i jednostavnog kretanja, a agilan rad je time opisan kao jednostavno proširenje toga. On omogućava različite radne postavke koje zaposleni mogu slobodno izabrati u zavisnosti od toga koja je radna satnica najprikladnija za radni zadatak i cilj koji trebaju postići. U nastavku naši stručnjaci raspravljaju o temi:

Irena

Pre nekoliko godina su ljudi agilan rad videli kao razvoj fleksibilnog načina rada. Omogućio je veću autonomiju u pogledu toga gde i kako radite – ne samo definisano ugovorom. Agilni rad je formalizovao vezu između kuće i kancelarije na drugačiji način, i tako smo počeli koristiti tehnologiju za postizanje novih nivoa efikasnosti. Dakle, mogli biste početi raditi u odnosu 8:10 ( 10 ljudi koristi 8 radnih stanica).

Borjan

Što se tiče dizajna, agilan rad se odnosi na #što sa“. Na primer, agilan nameštaj možemo koristiti za podršku hibridnom radu. Ako zaposleni uglavnom koriste kancelariju za sastanke i saradnju, onda ćemo stvoriti više prostora za podršku tim aktivnostima.

Vidimo mnoge proizvođače koji dizajniraju lagani nameštaj na točkićima kako bi stvorili višenamenske prostore. To može biti za TV, table za pisanje ili čak pokretne pregrade. Znači da nemamo neiskorišćene prostore sa tablama za pisanje već zaposleni mogu kreirati svoje prostore za sastanke reorganizacijom neophodnog nameštaja i alata. Možemo implementirati tehnologiju koja će podržati ovaj način rada.

Međutim, ovakve kancelarije otvorenog tipa mogu izazvati nove probleme poput ometanja bukom. Tada možemo koristiti akustična rešenja na plafonima ili akustične pregrade kako bi prostorije bile zvučno izolovane. Sve se vrti oko dizajna u prostorima koji imaju fleksibilnu namenu.

Izvor fotografije: Steelcase.com

 

Bernarda

U početku je agilan rad opisivao ljude koji rade na mobilan način kako u kancelariji tako i izvan nje. Termin je postao negativno povezan s ‘hot deskingom’ koji su mnogi doživljavali kao igru borbe na kacelarijskim sedištima.

Sada koristimo reč ‘agilnost’ kako bi opisali organizacionu i individualnu agilnost. Smatram da je to zreliji način korišćenja. To ne predstavlja samo određenu vrstu kancelarije ili određenu vrstu programa transformacije radnog mesta.

Individualna agilnost povezana je s vašom radnom pozicijom. To je način kojim možete opisati koliko ste mobilni iz individualne perspektive i može se definisati prema tome kako volite raditi ili kojom vrstom posla se bavite. Kao savetnik za dizajn radnih mesta, moja spoljna agilnost je prilično visoka jer odlazim da radim na različita mesta kod klijenata ili u drugim prostorima. Na primer, kada dođem u kancelariju, moja unutrašnja agilnost je relativno niska jer obično ostajem za računarom i prilično sam fokusirana na ono što trebam obaviti.

Organizaciona agilnost je istog principa, ali na makro nivou. Sve se svodi na to koliko možete biti brzi i uspešni kao kompanija u celini. To bi moglo uključiti koliko je jednostavno rekonfigurisati prostor kako bi uspešno smestili tim od 20 ljudi. Takođe može biti i koliko ste brzo spremni odgovoriti na promene na tržištu. Sve je u tome da možete prilagoditi podešavanja i procese kako bi odgovorili na izazove koje uzrokuju promene.

 

Hibridni rad

Hibridni rad podrazumeva vrstu fleksibilnog rada pri kojem zaposleni deli svoje radno vreme između rada na radnom mestu i rada na daljinu. Ali, je li to tako jednostavno?

 

Irena

Smatram da većina ljudi na hibridni rad gleda kao na priliku da biraju između rada od kuće i u kancelariji, nametnuta od strane Covid-a. Hibrid je stoga za većinu ljudi preuzeo moderno značenje za izbor mesta.

Kancelarija više nije mesto u koje idete od ponedeljka do petka, sedite za istim stolom od 09-17 h. Hibridni rad daje ljudima autonomiju oko odabira mesta i vremena rada. Kada dođete u kancelariju, imate visokokvalitetno i efikasno okruženje koje podržava i rad i vašu dobrobit.

Pre godinu dana, ljudi bi rekli da vam hibridni rad omogućava da fokusirani rad obavljate kod kuće, a sarađujete u kancelariji. Istina je ta da niko neće sarađivati sedam sati dnevno. Morat ćete otići i popiti kafu ili obaviti neki radni zadatak u privatnijem okruženju. Prilikom projektovanja kancelarije trebamo razmišljati o složenosti interakcije, mesta i radnih aktivnosti.

Izvor fotografije: Steelcase.com

Borjan

Za mene, hibridni rad se vrti oko toga kako i gde radimo. To ljudima daje priliku da rade s raznih lokacija, uključujući kancelariju, kuću, kafić ili koji god drugi prostor koji im odgovara.

Ovo utiče na način na koji dizajniramo kancelarije. Ako je u nekom trenutku u kancelariji manje ljudi, možda ćemo umanjiti broj radnih stanica i kreirati na primer više zona za saradnju. Mi dizajniramo kancelarije koje će biti destinacije i mesto za odlazak kada želite da obavljate određene zadatke umesto da svakodnevno dolazite tamo gde treba da budete.

Bernarda

Iz perspektive mog razumevanja, hibrid opisuje postojanje između jedne stvari i druge. U kontekstu ovog trenutka, puno radno vreme možete raditi kod kuće, u kancelariji ili hibridno – oboje.

Čula sam da ljudi opisuju kancelariju kao hibridnu kancelariju, ali nisam sasvim sigurna da je kancelarija hibridna. Sama priroda kancelarije je statična. Kako god, kancelarija može biti prilagodljiva i promenjiva kako bi zadovoljila na potrebe fleksibilne budućnosti i podržala metode hibridnog rada. Moramo pažljivo koristiti ove termine kako ljudi ne bi bili zbunjeni.

Rad temeljen na aktivnostima

Mislili smo da ćemo ubaciti još jedan dobar primer. WeWork rad opisuje rad koji se temelji na aktivnostima kao stil rada koji zaposlenima omogućava odabir između raznih radnih podešavanja koja odgovaraju vrsti zadatka koje obavljaju u kombinaciji s iskustvom na radnom mestu koje ih podstiče da koriste te prostore tokom radnog dana. Zamolili smo naše stručnjake da detaljnije komentarišu ovu temu:

Irena

Rad zasnovan na aktivnostima (activity-based working – ABW) ide ruku pod ruku s agilnim radom. On podrazumeva elemente kancelarije i način na koji ti elementi podržavaju ljude u obavljanju aktivnosti na visokom nivou. Umesto toga, umesto da imate samo jednu radnu stanicu sa stolom i stolicom, možete kreirati nekoliko podešavanja kako bi podržali obavljanje specifičnih zadataka.

Izvor fotografije: Steelcase.com

ABW je stoga skraćena verzija agilnog rada koja se oslanja na određene elemente agilne metodologije (u suštini princip kretanja u prostoru radi obavljanja posla)- na primer, radionice, druženja i projektno orjentisane radne metode.

Borjan

Rad zasnovan na aktivnostima podrazumeva stvaranje podešavanja koje su osmišljene kako bi podržale zadatak koji obavljamo. Dakle, možda će vam trebati prostori za fokus i individualni rad ili će vam trebati okrugli stolovi za saradnju i razmenu informacija.

Bernarda

Uz agilnu metodologiju (kretanje po prostoru radi obavljanja posla) rad je zasnovan na aktivnostima. Dakle, za vreme kretanja prelazite na alternativna podešavanja koje najbolje odgovaraju aktivnostima koje obavljate. To može biti prostor za koncentraciju ako trebate čitati, ili timski prostor za saradnju. Zapravo je to filter za odabir najbolje lokacije koja odgovara zadatku koji obavljate.

Pitajte naše stručnjake

Naši vam stručnjaci mogu pomoći da prođete kroz žargon industrije i steknete jasnije razumevanje radnog mesta. Kontaktirajte naš tim već danas.

For a better day @ work!
Prijavite se na
Delightful News
i
saznajte najnovije kancelarijske
trendove i rešenja

Newsletter