Na našem novom radnom mestu najveći je prioritet osigurati operativnu sigurnost svakog prostora preduzimanjem pravih mera za sigurnost i primeniti dizajn koji će pomoći da se umanji rizik prenošenja koronavirusa.

Da bismo zaštitili sebe i druge, svi treba da igramo svoju ulogu, u svakom trenutku razmišljajući o novim Covid-19 protokolima na radnom mestu. Smelost i poverenje ključni su za uspeh, a oni će se održati jedino ako se svako od nas ne samo ponaša odgovorno, već to isto i vidno primenjuje.

Orangebox je osmislio koncept Hula Hoop kancelarije kako bi pomogao svima, organizacijama bilo koje veličine, da razumeju, zapamte i praktikuju nove protokole. Izdvojili su Hula Hoop (trend 1950-ih) jer vizuelno pokazuje reprezentativan prikaz sigurne udaljenosti između kolega; kombinacija vašeg 1m obruča i tuđeg 1m obruča stvara obaveznu udaljenost od 2m koja treba da se međusobno održava u svakom trenutku.

U sklopu Hula Hoop koncepta Orangebox je izneo nekoliko propratnih preporuka za koje smatramo da ih treba uzeti u obzir u novom obavezujućem pravilniku o ponašanju sa poslodavcem i ostalim kolegama.

Br.1
Vizualizujte vlastiti 1m Hula Hoopa (1m + 1m = 2m) kako biste olakšali održavanje potrebnih 2m fizičke distance. Bliski kontakt može dovesti do prenosa koronavirusa.

Br.2
Pridržavajte se novih protokola. Oni su dizajnirani kako bi zaštitili vas i vaše kolege. Bez njih kuredoncept Hula Hoop nije održiv. Nepridržavanje uspostavljenih protokola može dovesti do prenosa koronavirusa.

Br.3
Pridržavajte se protokola za protok prometa na svom radnom mestu i nikada ne ugrožavajte kolegu nepoštovanjem fizičke distance od 2m. Bliski kontakt može dovesti do prenosa koronavirusa.

Br.4
Uvek kolegama prilazite svojim licem prema dole nikada od nazad. Bliski kontakt može dovesti do prenosa koronavirusa.

Br.5
Nosite sa sobom svoju radnu opremu gde god idete – i uvek koristite samo nju. Tako svaku površinu možete učiniti svojom. Kontaminirana površina može dovesti do prenosa koronavirusa.

Br.6
Koristite pregradne naslone između radnih stanica, kako bi se zaštitili od prenosa virusa vazduhom.

Br.7
Dodajte još jedan sloj zaštite nošenjem zaštitne maske da bi sačuvali i svoje zdravlje i zdravlje svojih kolega. Bliski kontakt može dovesti do prenosa koronavirusa.

Br.8
Uvek operite ruke kada ste u kontaktu s novim površinama. Kontaminirana površina može dovesti do prenosa koronavirusa.

Br.9
Uvek nosite maramice, u slučaju da treba da kinete ili se zakašljete. Prenos vazduhom može dovesti do zaraze koronavirusom.

Br.10
Nikad ne ostavljajte svoje lične stvari na radnom mestu. Može dovesti do prenosa koronavirusa.

Ponovno prilagodite i reorganizujte
Hula Hoop koncept kancelarije zahteva da uvek budemo fizički distancirani barem 2m od svojih kolega. To se može olakšati zamenom postojećeg nameštaja, stvaranjem novih postava ili kombinacijom i jednog i drugog.

U sklopu Covid-19 radnog mesta, Orangeboxovi Smartworking® 3P-ovi poprimili su novi značaj:

Blizina(Proximity): vizuelizacija hula hoopa olakšava održavanje naših novih ličnih protokola blizine u svakom trenutku!

Privatnost (Privacy): da biste zaštitili poverenje na radnom mestu u vreme pandemije, koristite prostor koji je dozvoljen, i treba uvek biti prema novo definisanim protokolima.

Dozvola (Permission): da bismo bili operativno sigurni na radnom mestu u vreme pandemije, prostore moramo koristiti samo na dozvoljene načine i uvek se moramo pridržavati novih protokola.

Hula Hoop koncept kancelarijskog prostora Orangeboxu pruža platformu za dizajniranje i isporuku nameštaja klijentima koji traže rešenja za radno mesto u doba pandemije.

Saznajte više informacija o proizvodima za primenu Hula Hoop kancelarijskog koncepta.
Izvor: Orangebox.com

For a better day @ work!
Prijavite se na
Delightful News
i
saznajte najnovije kancelarijske
trendove i rešenja

Newsletter