Baš kao što je 11. septembar zauvek promenio putovanje, i koronavirus je zauvek promenio koncept radnog okruženja. Nakon devet meseci ustanovili smo da pojedinačno možemo raditi na daljinu i biti još produktivniji, ali evo sad i pitanja: je li organizacija toliko produktivna i inovativna koliko bi trebalo biti? Odgovor je sve češće negativan. Iako pojedinačni zadaci ne trpe, socijalna povezanost koja podstiče zajedničku kreativnost i inovativne misli opada. Većina kompanija je prioritete preusmerila s produktivnosti na sigurnost svojih zaposlenih, ali vreme je da se s izdržljivosti pređe na otpornost.

Budući da ovde ostaje rad na daljinu, kompanije moraju smisliti kako da zadrže konkurentnost čak i kad su njihovi zaposleni raštrkani i rade preko interneta. Trebaće predani, usklađeni napori, ali će biti vitalni faktor za kompanije koje žele da opstanu.

Evo kako mi, kao stratezi i dizajneri radnog okruženja vidimo budućnost:

  1. Hibridni model rada će podstaknuti ponovno otkrivanje radnog mesta.

Rad na daljinu promenio je igru ​​i taj se duh neće vratiti “u bocu”. Procenjuje se da će u budućnosti oko 50% radnika raditi od kuće skoro tokom cele nedelje, a kad dođu u kancelariju, gotovo će svi biti u interakciji s kolegama koji rade na daljinu. Drugim rečima, hibridni model rada će postati norma.

Hibridni rad utiče na svaki aspekt poslovanja: na radno okruženje, upravljanje radnom snagom, kulturu kompanije i još mnogo toga. Kao dizajneri istražujemo rešenja znajući da je svaki posao jedinstven; imajući u vidu da će se potrebe menjati u skladu sa različitim delatnostima: potrebe naučnika biće drugačije od pravnika, medijske kompanije imaće drugačije potrebe od finansijskih institucija. Ipak, postoje neki univerzalni pomaci u dizajnu radnog okružanja za koje znamo da će se dogoditi:

Jednostavno prilagođavanje radne stanice s Flex prostornim rešenjima

Fleksibilnost: Promena je novo normalno, tako da ništa u kancelariji ne sme biti trajno ili fiksno.

Menjanje radnih stanica u otvorenom prostoru: Zamišljamo ta područja kao skupove ili fleksibilne prostore opremljenje nameštajem koji je fleksibilan, a koji korisnik lako može spajati, gde timovi mogu da se sastaju, bez da su pojedinačne pozicije za sedenje jasno definisane. U sklopu svake jedinice će se nalaziti niz alata koji treba da omoguće nesmetan rad i biće namenjen različitim zahtevima aktivnosti koje je neophodno obaviti.

Preispitivanje soba za sastanke i uvođenje hibridne tehnologije: Sobe za sastanke koristiće se za grupne sastanke većine zaposlenih sa zaposlenima koji rade na daljinu.

  1. Više nije mandat, radno okruženje mora postati magnet.

Kreativna kolaboracija čiji je rezutat bila inovacija, a koju je bilo tako lako rasplamsati. U skladu sa činjenicom da kancelarija više nije obavezna, ona treba da postane magnet – mesto gde će zaposleni želeti da provode vreme, mesto gde se povezuju i koja im omogućuje pristup vrhunskoj tehnologiji, kao i okruženje u kom osećaju pripadnost i koje im pruža uslove da svoj posao obavljaju na najbolji način.

Fleksibilan radni prostor s pomičnim nameštajem iz Steelcase Flex kolekcije

  1. Proces zajedničkog stvaranja novi je postupak upravljanja promenama.

Kad su zaposleni dolazili u kancelariju pre pandemije, imali su svoje stolove i znali su pravila. Ubuduće će kancelarija biti drugačiji svet, najverovatnije onaj koji omogućava rad u smenama i bez fiksnih mesta za sedenje koja su unpred određena. Ljudi su zabrinuti: Gde sedim? Gde su moje kolege? Kako ću raditi? Da bi se prevladali ti strahovi, rukovodstvo mora biti okrenuto prema problemima i iskustvu zaposlenih.

Elkus Manfredi razvio je „korak-po-korak“ metodologiju angažmana koju nazivamo zajedničkim stvaranjem kako bi se rešili složene izazove poput ovih. To nije magija – reč je o slušanju i uključivanju. Proces u biti uključuje angažman svih zaposlenih u kompaniji, od tima iz dostave do izvršnog direktora koji čine celinu, tako da dizajneri ne nagađaju šta klijentima treba, već su svi u direktnoj komunikaciji. Svaki zaposleni je uključen u kreativni proces. Pitamo: „Šta vam je potrebno da biste završili vaše zadatke? Sa kojim preprekama se susrećete? ” Pažljivo slušamo i analiziramo, tako da pre nego što započnemo sa skiciranjem, znamo koji su pravi izazovi i mogućnosti. Sve je nagađanje ako ne razgovaramo.

Zašto koristimo ovaj proces? Pored toga što utiče na sjajne rezultate dizajnera, zaista utiče na činjenicu da zaposleni imaju osećaj kontrole nad svojim sudbinama. Osećaj da se i vaš glas čuje podiže ukupan angažman i učinak. Zaposleni se mogu vratiti na radno mesto s osećajem vlasništva, znajući zašto su tu i kako mogu da što ugodnije koriste radno vreme jer znaju da imaju ulogu u celokupnom procesu.

Pregled asortimana Steelcase Flex

Ako su preduzeća išta naučila iz pandemije, to je da se sve može preokrenuti za nekoliko nedelja. Ovo nije zadnja kriza s kojom ćemo se suočiti; organizacije treba da usvoje ​​upravljanje promenama u svoj DNK.

Izvor: Fastcompany.com

 

For a better day @ work!
Prijavite se na
Delightful News
i
saznajte najnovije kancelarijske
trendove i rešenja

Newsletter