Kažu da dobre ograde čine dobre komšije, zašto onda toliko volimo openspace kancelarije?

Vrlo je verovatno da radite u openspace prostoru. Kompanije implementiraju rešenja uštede prostora u nastojanju da smanje troškove, podstaknu saradnju zaposlenih i drže korak s inovativnim preduzetničkim start-up kompanijama. O kom god razlogu se radi, stvarnost ostaje ista – kada nestanu zidovi i pregrade u kancelariji, zaposleni se suočavaju s novim setom prepreka i pretnjama njihovoj produktivnosti i efikasnosti.

Buka i ostale smetnje su veliki izazov na modernim radnim mestima, a većina kompanija nema razrađenu strategiju koja bi pomogla zaposlenima da se uspešno suoče sa haosom, pokazuju rezultati istraživanja na više od 600 upravnika i 600 zaposlenih širom sveta. Ova istraživanja nisu strana nikome ko je imalo zainteresovan za takvu vrstu rada.

Problem se takođe nalazi u neadekvatnoj tehnologiji. Skoro dve trećine zaposlenih ima problema s tehnologijom, a 39% njih su redovno frustrirani tehnološkim alatima koje imaju na raspolaganju. Obzirom da ljudi sve više rade mobilno, bilo izborom ili kao odgovorom na delegaciju organizacije, kompanije moraju da obnove strategiju na tom području; trenutno, mnogo zaposlenih nema alate koji su potrebni da bi kvalitetno obavljali poslove van kancelarije, a pritom 47% njih tvrdi da nadređeni redovno računaju na njihovu dostupnost van radnog vremena.

To predstavlja veliki problem i većina menadžera to ne razume. Menadžment ponekad potcenjuje buku u radnom okruženju, a ona itekako utiče na produktivnost i zadovoljstvo radnika. Tek manjina preduzima konkretne mere kako bi se ti problemi rešili. No većina direktora živi u ‘’svom svetu’’, tvrdeći kako imaju sopstvene kancelarije i sve potrebne tehnološke alate.
Open space prostori i pritisak stalne dostupnosti stvarnost je modernih ureda i verovatno se neće tako skoro menjati. Kompanije koje planiraju pomoći zaposlenima da se lakše snađu u novoj okolini povratno će dobiti sve benefite koje su prvobitno i planirali ostvariti takvom odlukom.

For a better day @ work!
Prijavite se na
Delightful News
i
saznajte najnovije kancelarijske
trendove i rešenja

Newsletter