Opis proizvoda

Jednostavni i intuitivni, četiri magnetna vodiča kablova omogućuju organizovanje kablova na bilo kojoj metalnoj površini.

Kategorija: Kancelarijski dodaci