Opis proizvoda

Ekonomičan, ovaj kablovski držač omogućava, da na četiri nogare cirkuliše električna energija i mreža kablova od poda ka radnoj površini.

Kategorija: Kancelarijski dodaci