Opis proizvoda

COBI radna stolica je specijalno dizajnirana za održavanje među-saradnje zaposlenih i podržavanje njihovog konstantnog angažovanja i koncentracije. Ova radna stolica omogućava sedenje u više mogućih položaja, pružajući korisniku mogućnost da prilagodi svoje sedenje poslu koji obavlja. Nudi opciju radne stolice za poslove koji zahtevaju visoko sedenje. COBI ima opciju ručnog prilagođavanja naslona, sva ostala podešavanja su automatska i prilagođavaju se prema težini korisnika. Svi delovi COBI radne stolice su dizajnirani tako da se sami prilagođavaju konstituciji svakog korisnika:

  • Fleksibilni vrh naslona stolice je specijalno urađen tako da pruža komfor pri oslanjanju ruke direktno na naslon stolice
  • Struktura naslona je dizajnirana tako da prati pokrete i pruža potporu leđima u svakom trenutku

Kategorija: Kolaborativno sedenje

Preuzmite