Opis proizvoda

Za fleksibilnost i funkcionalnost

Rešenja sa fleksibilnim pregradama su značajna za savremene građevine. Brzina i lakoća ugradnje i demontaže su od velike važnosti za maksimalno iskorišćenje dostupnog kancelarijskog prostora.

DEKO PV je fleksibilan i funkcionalan, pri čemu ima mogućnost adaptacije pregradnih zidova tako da odgovaraju svim tipovima zgrada.

DEKO PV je sjajan izbor, jer daje jak i stabilan gips-karton zid koji može da se ugradi iz jednog puta. Sistem takođe ima izuzetno konkurentnu cenu.

DEKO PV komponente se mogu više puta upotrebljavati, a odgovarajući stakleni pregradni zidovi i vrata se mogu  postavljati kako tokom same ugradnje tako i naknadno. Izmene mogu biti izvršene uz minimalno narušavanje finiša okolnih površina.

Kategorija: Sistemske pregrade