7 Bridges

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Airport City

Veličina objekta: 1800

Godina završetka: 2016