Heineken

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Airport city, Beograd

Veličina objekta: 1200 m2

Godina završetka: 2008