Imel

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Milutina Milankovića

Veličina objekta: 2500

Godina završetka: 2016