Metals Trade

Mesto: Bijeljina, Republika Srpska

Veličina objekta: 250 m2

Godina završetka: 2011