Mondeleze

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Airport City

Veličina objekta: 200 m²

Godina završetka: 2017