MSG

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Airport City

Veličina objekta: 1.460m²

Godina završetka: 2016