MPC Navigator

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Blok 43

Veličina objekta: 2000

Godina završetka: 2016