NCR Corporation

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Milentija Popovića 5A, Beograd 11070

Veličina objekta: 25 000 m2

Godina završetka: 2021