NLP

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Zgrada Grawe Osiguranja

Veličina objekta: 80m²

Godina završetka: 2017.

Proizvodi upotrebljeni za projekt