Termovent

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: GTC zgrada

Veličina objekta: 430m²

Godina završetka: 2016

Proizvodi upotrebljeni za projekt