Tikkurila

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Blue House Center, Belgrade

Veličina objekta: 350 m2

Godina završetka: 2014

Proizvodi upotrebljeni za projekt