Unilever

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Airport City

Veličina objekta: 350 m2

Godina završetka: 2014