United Cloud

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: Navigator MPC

Veličina objekta: 1.200m²

Godina završetka: 2016