Vig Real Estate

Mesto: Beograd, Srbija

Lokacija: VIG Plaza

Veličina objekta: 150m²

Godina završetka: 2016.

Proizvodi upotrebljeni za projekt